De werkwijze op hoofdlijnen

Kenmerkend van het concept is dat we altijd vertrekken vanuit de aanstaande bewoners, én dat ze een stem hebben in de besluitvorming. Hoe zich dat vertaalt in de werkwijze? Lees maar! 

Initiatieffase
Bij de start van een project nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te zijn over het wonen van later. Vragen als: Hoe zie je dat? Wat wil je? Wat is voor jou belangrijk? Dat doen we in de breedte: van de eigen woning, wat je wilt delen met elkaar tot de verbinding met de buurt. Tegelijkertijd zijn we helder over kaders, zoals oppervlak, prijzen, andere beperkingen en doorlooptijden. Ook bespreken we het proces met elkaar. Wat is de rol van iedereen aan tafel? Wat verwachten we van elkaar? Hoe komen we tot besluiten?

De resultaten van deze fase: een visie op wonen en samenwerkingsafspraken.

Definitiefase
In deze fase vertalen we de ideeën uit de vorige fase naar een geheel van eisen en wensen vanuit de aanstaande bewoners. Dat doen we op het moment dat we een grondpositie of een bestaand pand in beeld hebben. De eisen en wensen van de bewoners vormen de basis voor het officiële programma van eisen dat wordt gebruikt voor de volgende fase. Natuurlijk heeft de bouwende partij ook een stem in het programma van eisen, en is er nog wet- en regelgeving. De wil om elkaar goed te begrijpen, doorvragen én denken in mogelijkheden zijn sleutels tot succes. In deze fase wordt ook een architect geselecteerd (al dan niet met inbreng van de bewoners, dat weten we in de definitiefase). Overigens is dit ook het moment voor de bewoners om een intentieovereenkomst te tekenen: dit is de plek waar ik graag de toekomst in wil.

De resultaten van deze fase: een programma van eisen, een architect en getekende intentieovereenkomsten.

Ontwerpfase
In deze fase wordt het programma van eisen vertaald in meerdere ontwerpen, alternatieven, opties mét kostenplaatjes. Uiteindelijk wordt een ontwerp gekozen. Een ontwerp van de eigen woonplek en van de gezamenlijke binnen- en buitenruimte. 

De resultaten van deze fase: het uiteindelijke ontwerp.  

Voorbereidingsfase
Dan volgt een fase van contracteren van partijen, zorgen voor vergunningen, kortom, doen wat nodig is om te kunnen bouwen. In deze voorbereidingsfase wordt ook de definitieve koopprijs duidelijk en worden de koopcontracten getekend.

De resultaten van deze fase: getekende koopovereenkomsten en met een beetje geluk is de woongemeenschap compleet en heb je al een goede band met al jouw buren

Bouwfase
Op dit moment wordt hard gewerkt door de bouwende partij en andere vakmensen. Hoe je als de bewoners op de hoogte wordt gehouden? Een website, blogs en vlogs, bouwvisites en wat we allemaal nog meer bedenken met elkaar. Als woongemeenschap hebben we ook werk te doen. We kijken alvast vooruit: Hoe zorgen we ervoor dat we voor de lange duur prettig samen kunnen wonen?

Het resultaat van deze fase: een bewoners'reglement'.

En uiteindelijk: champagne! En een open huis voor vrienden en de buurt als iedereen is ingetrokken!