bewoners

Samen met vrienden dromen we van een plek om samen oud te worden. Kunnen jullie ons helpen?

Ja, dat kunnen we! We ontmoeten je graag! Dan maken we kennis en komen we vanzelf in gesprek over waar jullie behoefte aan hebben en wat wij dan kunnen betekenen voor jullie!  

Is het woonconcept van out of the box wonen hetzelfde als CPO-project?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) betekent dat je als opdrachtgevers álle keuzes zelf en met elkaar maakt. Dat is een breed pallet van zaken zoals installaties, materialen, plattegronden, lichtplannen, tuin, sanitair en keuken en nog veel meer. Daarvoor heb je verstand van zaken nodig, en tijd. En je moet het ook nog leuk vinden:-).

Out of the box wonen vraagt al snel wat de onderwerpen zijn waar je als groep invloed op wilt hebben. We noemen dat ‘betekenisvolle keuzes’. Deze 'betekenisvolle' onderwerpen bespreken en besluiten we met z'n allen (of met een afvaardiging van de aanstaande bewoners). De rest nemen wij voor onze rekening, zoals gebruikelijk in de bouwwereld. Overigens houden we je goed op de hoogte, en kijk je als groep mee zodat je stap voor stap jouw woondroom werkelijkheid ziet worden.

 

Wanneer moet ik definitief instappen?

Er zijn een paar momenten dat we je vragen om jouw commitment uit te spreken. Het eerste moment is als we een klap geven op de woonvisie. De woonvisie geeft antwoord op vragen als: Wat kenmerkt ons als groep? Wat vinden we waarde(n)vol als groep van aanstaande bewoners? Wat willen delen met elkaar, en hoe geven we vorm aan eigenheid en private ruimte? Op dat moment vragen we een financiële bijdrage in de kosten voor de volgende stap.

Deze volgende stap is dat we met een architect een schets maken van het plan en dat we een programma van eisen maken. Of eigenlijk zijn het meerdere programma’s van eisen: een programma van eisen van jouw eigen woning, van al wat je deelt met elkaar en van de buitenruimte. 

Je stapt definitief in als het ontwerp besloten is en we de bouwer(s) opdracht geven om te starten. Dat doe je door een koop- of huurcontract te tekenen (zoals dit ook bij een regulier projectontwikkeling het geval is).

‘Zelfstandig wonen in gemeenschap’, het is toch geen commune?

Nee:-), je hebt gewoon een eigen plek, met een eigen voordeur, een eigen buiten en een eigen keuken:-). Tegelijkertijd is de gemeenschappelijkheid er ook. Wát dat is, deze gemeenschappelijkheid, dat ontdekken we met elkaar en verwoorden we in de woonvisie. Suggesties zijn een gedeelde tuin, een plek om de gezamenlijke krant te lezen, een gezamenlijke plek om pakketjes te ontvangen, een gedeelde schuur en apparatuur, een deelauto en een laundry (ruimte met gedeelde wasapparatuur), en wat je nog meer weet te verzinnen met elkaar.  

Zijn er leeftijdsgrenzen?

Of je dertig of zeventig bent, dat maakt niet uit! Waar 't om draait, is of het gedachtegoed van out of the box wonen bij je past. Sta je open voor ontmoeting? Wil je delen wat je niet noodzakelijk dagelijks gebruikt? Spreekt nabuurschap je aan in woord en daad? Als dat zo is, voel je dan welkom!

Hoe gaat dat na de oplevering? Wat is jullie rol?

Om prettig met elkaar te kunnen wonen en leven helpt het om afspraken te maken. Deze afspraken zijn een wezenlijk onderdeel van de woonvisie. Overleg hoort daar ook bij. Een gebruikelijke insteek is een vereniging van eigenaren, maar wellicht kies je met elkaar voor een jaarlijks wisselend bestuur, of vraag je out of the box wonen om de formele overleggen voor te zitten, en zo te helpen om de woonvisie levend en passend te houden.

Wat vraagt dit aan inzet van mij?

Om in beeldspraak te spreken: het wordt geen strandvakantie waar de cocktails je worden aangereikt:-). Je stapt in een actieve reis met mede-reizigers waarbij de begeleiding de route uitstippelt, de basis regelt, alternatieven schetst, waar ruimte is om binnen grenzen jouw eigen keuzes te maken, waar we blij zijn met inbreng en ideeën omdat het zo een reis van ons samen wordt.

Bij gewone bouwprojecten zijn er tekeningen en foto’s. Hoe weet ik waar ik 'ja' tegen zeg?

De kern van het gedachtegoed van out of the box wonen is dat je samen met jouw medebewoners een plek creëert waar je zelfstandig en in gemeenschap kunt wonen en leven. Dat betekent dus niet dat je ‘ja’ zegt tegen wat een ander voor jou heeft bedacht. Je bedenkt jouw woonomgeving zelf en met elkaar. Wel goed om erbij te zeggen dat de beïnvloedingsruimte beperkter wordt als je later instapt. Overigens komen de sfeerimpressies, tekeningen en plattegronden er ook, en wellicht ook 3D-uitingen, zodat je beter beeld kunt vormen en jouw plannen kunt delen met vrienden en geïnteresseerden

Waar gaan we wonen?

Out of the box wonen gelooft in lokale verankering. Als Zeeuwse en Brabantse zoeken we dan ook naar locaties in Brabant en Zeeland. We hebben de voorkeur voor steden en dorpen met een levende kern van winkels, waar een gezondheidscentrum is, en een verbinding met het openbaar vervoer. Kortom, een plek met voldoende voorzieningen op loopafstand. Tegelijkertijd staan we open voor wonen in het groen. Dit brengt andere vraagstukken met zich mee, zoals mobiliteit, bereikbaarheid en gemeenschapszin. Maar dat is niet erg: uitdagende vraagstukken doen een appèl op waar we voor staan: out of the box denken!

Hoe lang duurt het voordat een woonplek is gerealiseerd?

Het feitelijk bouwen van een woonplek duurt niet zo lang, zeker niet als we kiezen voor oplossingen die grotendeels worden voor-gefabriekt. Wat vooral tijd kost is het proces van het vinden van een goede plek: grond of leegstaande panden. Als dat er eenmaal is dan kost het wijzigen van het bestemmingsplan ook nogal wat tijd. Ervaring leert dat de doorlooptijd drie tot vijf jaar is vanaf het moment dat we een plek hebben gevonden.   

Wat zijn de kosten van een woning of een appartement?

Voordat we met bedragen komen eerst maar eens de prijsbepalende factoren op een rijtje gezet. Om te beginnen is de aantrekkingskracht van een dorp of een stad prijsbepalend, evenals het aantal m2 dat je voor ogen hebt, en het kwaliteitsniveau van de bouw.

Wat wezenlijk is van het concept is dat je als bewoner(s) invloed kunt uitoefenen op de kosten. Ten eerste is daar de vraag: Wat wil ik exclusief voor mezelf en wat wil ik delen? Een gedeeld gastenverblijf ‘bespaart’ een kamer voor logés, auto’s delen bespaart parkeerplekken en met een gedeelde binnentuin geniet je gezamenlijk van het groen. Een tweede punt is dat je als bewoner(s) invloed hebt op het programma van eisen. Dat góed doen, betaalt zich terug in minder wijzigingen in de bouw die kostenverhogend (en vertragend) zijn. En natuurlijk heb je invloed op het afwerkingsniveau van jouw eigen huis. De gouden kranen:-). 

De bedragen dan maar. Houd rekening met koopsommen van 275.000,- voor een woonoppervlak van 60 m2 tot 425.000,- voor een woonoppervlak van 100 m2. Als je het omrekent naar huurprijzen dan moet je rekening houden met 900,- tot 1.300,- per maand.

En dan zijn er ook nog de kosten voor het in stand houden (beheren) van gedeelde voorzieningen. Denk aan het bijhouden van de binnentuin, of het gezamenlijk aanschaffen en onderhouden van gereedschap. Overigens kun je deze kosten ook nog beïnvloeden door gebruik te maken van elkaar’s kwaliteiten en plezier.  

Is het koop of huur?

Dat kan allebei. Wat het wordt is afhankelijk van de wensen van de geïnteresseerden en van de financieringsmogelijkheden. Overigens organiseren we altijd een informatiebijeenkomst met een financieel adviseur omdat we hebben geleerd dat dit verhelderend werkt voor afweging koop of huur.

Is out of the box wonen een woonzorg-concept?

We herkennen het belang van zorg dichtbij als je ouder wordt. Afhankelijk van de behoefte van jou als de bewoner(s) wordt zorg georganiseerd. Hoe? Je kunt afspraken maken met de zorginstelling om de hoek, of je kunt gezamenlijk (particuliere) zorg inkopen. We kunnen een paar kamers creëren die flexibel te gebruiken zijn: als gastenkamer, B&B of als kamer voor (tijdelijke) 24-uurszorg. Kortom, mogelijkheden genoeg om zo lang als mogelijk in jouw eigen omgeving te blijven als je hulp nodig hebt. 

gemeentes

Wat doet out of the box wonen anders dan een bureau dat CPO-trajecten begeleidt?

We doen twee dingen anders: we werken samen met de bewoners aan een duurzame gemeenschap en we nemen een deel van het werk uit handen.

Om met dat eerste te beginnen: kiezen voor het woonconcept van out of the box wonen betekent kiezen voor gemeenschappelijkheid. We investeren vanaf het eerste moment in gezamenlijkheid: samen dromen, samen besluiten, samen conflicten oplossen en samen werken.

En dan het tweede: in een klassiek CPO-traject moeten bewoners over álles nadenken, van de warmtepomp tot de grootte van de badkamer. Wij inventariseren de zaken die wezenlijk zijn voor de bewoners om regie op te houden. Dat doen we samen. De rest nemen wij over. 

Hoe verhoudt out of the box wonen zich tot projectontwikkelaars?

Wij houden het midden tussen een projectontwikkelaar en een bureau dat CPO-trajecten begeleidt. We verkennen samen met de bewonersgroep waar ze nauw bij betrokken willen zijn -'betekenisvolle keuzes'- en dat organiseren we mét de aanstaande bewoners. Voor het overige acteren we als een projectontwikkelaar die vraaggericht denkt: we maken keuzes voor bewoners. Dat doen we gebaseerd op de woonvisie en het programma van eisen dat we eerder met de bewoners hebben vastgesteld. De effecten van deze keuzes worden zichtbaar in het voorlopig en definitief ontwerp, en dat delen we natuurlijk met de groep.

Wat kan out of the box wonen voor een gemeente betekenen?

Trouw aan ons gedachtegoed beginnen we met het achterhalen van de vraag áchter jouw vraag. Waar heb je behoefte aan? Al pratend wordt duidelijk waar we je mee kunnen helpen.

Wat je altijd kunt doen, is ons in contact brengen met burgers die proberen hun woondroom te realiseren. We begeleiden deze mensen met onze professionaliteit en bekendheid met het gemeentelijke systeem, en daarmee ontlasten we jou als ambtenaar.

Stapt out of the box wonen ook in lopende projecten in?

Liever niet. En dit is waarom: de kern van het concept van out of the box wonen is dat we een proces faciliteren waar de aanstaande bewoners vanaf het eerste moment invloed hebben op de projectontwikkeling. Dat begint met een visie op wonen waar de gezamenlijkheid wordt verkend. Ook hebben de bewoners een invloedrijke stem in het programma van eisen en kijken ze mee met het voorlopig en definitief ontwerp. Om de bewoners daadwerkelijk voorop te zetten, willen we vanaf het begin van een project betrokken zijn.

We hebben een school leeg staan. Kun je wat met bestaande panden?

Graag zelfs! Voormalige schoolgebouwen, zorgcentra, politiebureaus, ze staan vaak midden in een wijk of een centrum én ze hebben karakter. We renoveren en transformeren deze gebouwen tot een prettige woonomgeving, samen met de aanstaande bewoners. En juist in het transformeren van andere gebouwen kunnen we tonen waar we voor staan: out of the box denken om wat onmogelijk líjkt mogelijk te maken. 
NB: in 'rommelhoekjes' grond zijn we ook geïnteresseerd   

Out of the box wonen richt zich op mensen die lid willen zijn van een woongemeenschap. Hoe groot is zo’n woongemeenschap?

We mikken op een omvang van twaalf tot twintig woningen (of appartementen). Dat is een menselijke maat: minder betekent bijna ‘vriendschap met iedereen’ en meer nodigt uit tot subgroepen. De uiteindelijke grootte is afhankelijk van de mogelijkheden van de plek en de woonwensen van de aanstaande bewoners.

In hoeverre verbinden jullie ook de omgeving, denk aan buren, ondernemers, zorg en welzijn, aan een woonproject?

Out of the box wonen wil antwoord geven op een natuurlijke beweging dat naar mate mensen ouder worden, de wereld kleiner wordt. Dat betekent dat we bewust verbindingen aangaan met de omgeving. Een jeu de boule baan waar de buurt welkom is, een postkamer (met goede koffie en krant) waar ook de pakketjes van de rest van de straat kunnen worden bezorgd, een diner-abonnement bij de plaatselijke restaurant en een zorgarrangement met het verpleeghuis om de hoek.  We brengen de woonwensen van bewoners en de omgeving samen en creëren met een beetje geluk verrassende verbindingen:-).

bouwers en financiers

Is het concept van out of the box wonen reproduceerbaar?

Het concept van out of the box wonen is een proces, dat resulteert in een prettige plek om zelfstandig en toch in gemeenschap te leven en ouder te worden. Dat proces, deze aanpak, kent dezelfde stappen*) en is herhaalbaar. De uitkomst echter, het wooncomplex, is geheel en al het resultaat van de keuzes die de bewoners en de bouwer met elkaar gemaakt hebben, en daarmee specifiek voor dat geval.

*) stappen in dat proces zijn onder meer het gezamenlijk definiëren van een woonvisie, het verkennen waar bewoners wél en niet invloed op uit willen oefenen, inbreng hebben in het programma van eisen en meekijken met het ontwerp

Al die inbreng van bewoners, werkt dat niet verstorend?

Het is maar hoe je er naar kijkt:-). Wij van out of the box wonen houden van mensen met een droom en een mening. We hebben plezier in het verkennen van belangen van alle partijen: van bewoners, van jou als bouwer, van buurt, overheid en wat niet meer. We zijn vasthoudend in het vinden van oplossingen die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen, en we zijn samen trots als we bij opleveringen in de driehoek van bouwer, bewoners en out of the box wonen kunnen zeggen: ‘Het prachtig geworden, en het was nog een leuk proces ook!’. En natuurlijk, zijn er de aspecten tijd en geld om te beheersen. Dat doen we ook door al bij het programma van eisen met de bewoners in gesprek te zijn over individuele en gezamenlijke behoeften en daardoor meerkosten (en vertraging) te voorkomen.

Hoe kijkt out of the box aan tegen samenwerking?

We zijn ondernemers en staan voor onze toegevoegde waarde. Dat betekent dat we risicodragend met je willen samenwerken. Gelijkwaardigheid en transparantie. En als het klikt, dan graag duurzaam.

Waarom zouden we als bouwers willen samenwerken met out of the box wonen?

Een eerste overweging is deze: er is vanuit de overheid meer oog voor de kwalitatieve opgave: niet alleen méér, ook duurzaam passend aanbod creëren. Out of the box wonen staat voor innovatieve woonconcepten. Dat wordt positief gewogen bij het verstrekken van vergunningen en zo worden jouw grondposities rendabel.

Ten tweede zijn wij goed met bewoners, 1:1 en in een groep. We verkennen behoeftes, vertalen deze naar jouw wereld van projectontwikkeling en -realisatie en we ‘managen verwachtingen’. Ook nemen we het omgevingsmanagement uit handen van de (technisch) projectmanager. Gemeenten en provincies hechten steeds meer waarde aan participatie. Wij weten hoe.

Tot slot nodigen we uit jouw innovatief vermogen te versterken. Aanstaande bewoners willen soms wat er nog niet is. Out of the box wonen staat voor denken in mogelijkheden. We dagen jou en andere samenwerkingspartners uit tot innovatieve oplossingen die weer ingezet kunnen worden voor andere projecten. 

Heeft out of the box wonen al een concept gerealiseerd?

Vol enthousiasme maakten we een plan voor de transformatie van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. Twintig karaktervolle appartementen en twaalf hotelstudio's met de mogelijkheid tot lichte zorg. Helaas werd het bod niet geaccepteerd:-(.

We zoeken altijd samenwerkingspartners met lef om het volgende project mee te initiëren!
Jij:-)?