Andere tijden voor gemeentes

Gemeentes en overheden worden uitgedaagd om te doen wat ze niet eerder deden: een woonvisie realiseren waar ruim baan wordt gegeven aan innovatieve (woon-)concepten én de participatiegedachte vorm en inhoud geven. Dat geldt vast ook voor jouw gemeente! 

In praktijk betekent dat burgers en CPO-collectieven met een plan en beperkte deskundigheid te woord staan, woekeren met (schaarse) tijd, en worstelen met jouw positie als ambtenaar die er wil zijn voor de zoekende burger en tegelijkertijd te maken heeft met het systeem en wetten en regelgeving. 

Out of the box wonen begeleidt burgers die samen willen bouwen aan innovatieve woonconcepten. Wat onze toegevoegde waarde is? We: 

  • ontlasten de ambtelijke organisatie doordat we de professionele vertegenwoordiger van de bewoners zijn 
  • we reduceren risico’s doordat we financiële verantwoordelijkheid nemen 
  • we verwezenlijken én bekrachtigen de woonvisie van de gemeente 

We kunnen risicodragend innovatieve woonconcepten ontwikkelen op (braakliggende) grond of bestaand vastgoed in eigendom van gemeentes.  

Veelgestelde vragen

Wat doet out of the box wonen anders dan een bureau dat CPO-trajecten begeleidt?

We doen twee dingen anders: we werken samen met de bewoners aan een duurzame gemeenschap en we nemen een deel van het werk uit handen.

Om met dat eerste te beginnen: kiezen voor het woonconcept van out of the box wonen betekent kiezen voor gemeenschappelijkheid. We investeren vanaf het eerste moment in gezamenlijkheid: samen dromen, samen besluiten, samen conflicten oplossen en samen werken.

En dan het tweede: in een klassiek CPO-traject moeten bewoners over álles nadenken, van de warmtepomp tot de grootte van de badkamer. Wij inventariseren de zaken die wezenlijk zijn voor de bewoners om regie op te houden. Dat doen we samen. De rest nemen wij over. 

Hoe verhoudt out of the box wonen zich tot projectontwikkelaars?

Wij houden het midden tussen een projectontwikkelaar en een bureau dat CPO-trajecten begeleidt. We verkennen samen met de bewonersgroep waar ze nauw bij betrokken willen zijn -'betekenisvolle keuzes'- en dat organiseren we mét de aanstaande bewoners. Voor het overige acteren we als een projectontwikkelaar die vraaggericht denkt: we maken keuzes voor bewoners. Dat doen we gebaseerd op de woonvisie en het programma van eisen dat we eerder met de bewoners hebben vastgesteld. De effecten van deze keuzes worden zichtbaar in het voorlopig en definitief ontwerp, en dat delen we natuurlijk met de groep.

Wat kan out of the box wonen voor een gemeente betekenen?

Trouw aan ons gedachtegoed beginnen we met het achterhalen van de vraag áchter jouw vraag. Waar heb je behoefte aan? Al pratend wordt duidelijk waar we je mee kunnen helpen.

Wat je altijd kunt doen, is ons in contact brengen met burgers die proberen hun woondroom te realiseren. We begeleiden deze mensen met onze professionaliteit en bekendheid met het gemeentelijke systeem, en daarmee ontlasten we jou als ambtenaar.

Stapt out of the box wonen ook in lopende projecten in?

Liever niet. En dit is waarom: de kern van het concept van out of the box wonen is dat we een proces faciliteren waar de aanstaande bewoners vanaf het eerste moment invloed hebben op de projectontwikkeling. Dat begint met een visie op wonen waar de gezamenlijkheid wordt verkend. Ook hebben de bewoners een invloedrijke stem in het programma van eisen en kijken ze mee met het voorlopig en definitief ontwerp. Om de bewoners daadwerkelijk voorop te zetten, willen we vanaf het begin van een project betrokken zijn.

We hebben een school leeg staan. Kun je wat met bestaande panden?

Graag zelfs! Voormalige schoolgebouwen, zorgcentra, politiebureaus, ze staan vaak midden in een wijk of een centrum én ze hebben karakter. We renoveren en transformeren deze gebouwen tot een prettige woonomgeving, samen met de aanstaande bewoners. En juist in het transformeren van andere gebouwen kunnen we tonen waar we voor staan: out of the box denken om wat onmogelijk líjkt mogelijk te maken. 
NB: in 'rommelhoekjes' grond zijn we ook geïnteresseerd   

Out of the box wonen richt zich op mensen die lid willen zijn van een woongemeenschap. Hoe groot is zo’n woongemeenschap?

We mikken op een omvang van twaalf tot twintig woningen (of appartementen). Dat is een menselijke maat: minder betekent bijna ‘vriendschap met iedereen’ en meer nodigt uit tot subgroepen. De uiteindelijke grootte is afhankelijk van de mogelijkheden van de plek en de woonwensen van de aanstaande bewoners.

In hoeverre verbinden jullie ook de omgeving, denk aan buren, ondernemers, zorg en welzijn, aan een woonproject?

Out of the box wonen wil antwoord geven op een natuurlijke beweging dat naar mate mensen ouder worden, de wereld kleiner wordt. Dat betekent dat we bewust verbindingen aangaan met de omgeving. Een jeu de boule baan waar de buurt welkom is, een postkamer (met goede koffie en krant) waar ook de pakketjes van de rest van de straat kunnen worden bezorgd, een diner-abonnement bij de plaatselijke restaurant en een zorgarrangement met het verpleeghuis om de hoek.  We brengen de woonwensen van bewoners en de omgeving samen en creëren met een beetje geluk verrassende verbindingen:-).

Fantastisch dat we een partij hebben die het smeermiddel is in het proces. Out of the box wonen is een professionele partij en neemt ons veel werk uit handen. En participatie wordt hier waar gemaakt!

— Een medewerker van een Brabantse gemeente