Anders ontwikkelen en bouwen

Steeds vaker stellen gemeentes voorwaarden bij het verlenen van vergunningen. Het realiseren van een kwantitatieve opgave is niet meer voldoende. Gemeentes ambiëren in hun woonvisie innovatieve woonvormen, bewonersparticipatie en particuliere initiatieven.

Out of the box wonen:

  • biedt een woonconcept dat een antwoord geeft op kwalitatieve eisen van gemeenten en overheden
  • hertaalt de behoeften van de bewoners naar de techniek en andersom 
  • verzorgt het contact met bewoners en de omgeving zoals buren, ondernemers en maatschappelijke instellingen 
  • daagt jouw (technisch) team uit om te komen met slimme, reproduceerbare oplossingen voor schijnbaar onmogelijke vragen

Duurzame samenwerking

Om maar met de deur in huis te vallen: we hechten aan een gelijkwaardige samenwerking gebaseerd op de toegevoegde waarde van alle betrokken partijen. 

Dat betekent:

  • doen waar je goed in bent (en laten wat de ander beter kan:-))
  • een helder belangenspel

En het betekent ook:

  • gedeelde afspraken over besluitvorming en geschil
  • risicodragend samenwerken
  • op elkaar durven én kunnen vertrouwen 
En bovenal willen we graag met je kunnen lachen, discussiëren op het scherpst van de snede en clashen om daarna dat bekende biertje te drinken in de kroeg. 

Door de samenwerking kunnen we maximaal klantgericht werken. Verkopen van vastgoed is vaak niet het probleem. Bijdragen aan levens-lang ontwikkelen wel.

Veelgestelde vragen

Is het concept van out of the box wonen reproduceerbaar?

Het concept van out of the box wonen is een proces, dat resulteert in een prettige plek om zelfstandig en toch in gemeenschap te leven en ouder te worden. Dat proces, deze aanpak, kent dezelfde stappen*) en is herhaalbaar. De uitkomst echter, het wooncomplex, is geheel en al het resultaat van de keuzes die de bewoners en de bouwer met elkaar gemaakt hebben, en daarmee specifiek voor dat geval.

*) stappen in dat proces zijn onder meer het gezamenlijk definiëren van een woonvisie, het verkennen waar bewoners wél en niet invloed op uit willen oefenen, inbreng hebben in het programma van eisen en meekijken met het ontwerp

Al die inbreng van bewoners, werkt dat niet verstorend?

Het is maar hoe je er naar kijkt:-). Wij van out of the box wonen houden van mensen met een droom en een mening. We hebben plezier in het verkennen van belangen van alle partijen: van bewoners, van jou als bouwer, van buurt, overheid en wat niet meer. We zijn vasthoudend in het vinden van oplossingen die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen, en we zijn samen trots als we bij opleveringen in de driehoek van bouwer, bewoners en out of the box wonen kunnen zeggen: ‘Het prachtig geworden, en het was nog een leuk proces ook!’. En natuurlijk, zijn er de aspecten tijd en geld om te beheersen. Dat doen we ook door al bij het programma van eisen met de bewoners in gesprek te zijn over individuele en gezamenlijke behoeften en daardoor meerkosten (en vertraging) te voorkomen.

Hoe kijkt out of the box aan tegen samenwerking?

We zijn ondernemers en staan voor onze toegevoegde waarde. Dat betekent dat we risicodragend met je willen samenwerken. Gelijkwaardigheid en transparantie. En als het klikt, dan graag duurzaam.

Waarom zouden we als bouwers willen samenwerken met out of the box wonen?

Een eerste overweging is deze: er is vanuit de overheid meer oog voor de kwalitatieve opgave: niet alleen méér, ook duurzaam passend aanbod creëren. Out of the box wonen staat voor innovatieve woonconcepten. Dat wordt positief gewogen bij het verstrekken van vergunningen en zo worden jouw grondposities rendabel.

Ten tweede zijn wij goed met bewoners, 1:1 en in een groep. We verkennen behoeftes, vertalen deze naar jouw wereld van projectontwikkeling en -realisatie en we ‘managen verwachtingen’. Ook nemen we het omgevingsmanagement uit handen van de (technisch) projectmanager. Gemeenten en provincies hechten steeds meer waarde aan participatie. Wij weten hoe.

Tot slot nodigen we uit jouw innovatief vermogen te versterken. Aanstaande bewoners willen soms wat er nog niet is. Out of the box wonen staat voor denken in mogelijkheden. We dagen jou en andere samenwerkingspartners uit tot innovatieve oplossingen die weer ingezet kunnen worden voor andere projecten. 

Heeft out of the box wonen al een concept gerealiseerd?

Vol enthousiasme maakten we een plan voor de transformatie van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. Twintig karaktervolle appartementen en twaalf hotelstudio's met de mogelijkheid tot lichte zorg. Helaas werd het bod niet geaccepteerd:-(.

We zoeken altijd samenwerkingspartners met lef om het volgende project mee te initiëren!
Jij:-)?