Out of the box wonen staat voor ánders

Out of the box wonen is er voor mensen die zelfstandig en toch ook in gemeenschap willen wonen. We geven samen met jou invulling aan jouw eigen woondroom én die van het collectief. 

We zijn niet van de standaard, kleurloze oplossingen voor ‘de model-bewoner’. Out of the box wonen stelt jouw persoonlijke woonbehoefte centraal: wat betekent prettig wonen voor jou? Nu én later als je ouder wordt. Dat is het vertrekpunt in het creëren van een plek waar het prettig (samen)leven is.  

Out of the box wonen verbindt. We brengen toekomstige bewoners en hun woonbehoeften bij elkaar. We zijn de schakel tussen de overheid en de bewoners, van het vinden van een plek tot het professioneel doorlopen van de procedures. We verbinden de wereld van bewoners aan de wereld van de bouw en dagen uit tot creatieve (technische) oplossingen voor de behoefte van nu en later.

Out of the box wonen staat voor: de bewoner voorop, creatieve oplossingen voor schijnbaar onverenigbare behoeftes en voor oog voor samen, nu en later.

 

 

Een eigen kijk op wonen, jouw kijk!

Out of the box wonen heeft een eigen kijk op wonen. Dit is de kern: 

  • zelfstandig wonen en toch in gemeenschap 
  • plekken voor toevallige ontmoetingen 
  • delen om te vermenigvuldigen 

Hoe dat er letterlijk uit ziet dat bepalen we gezamenlijk. Iedereen zit aan tafel: bewoners, architect, bouwer en tuinarchitect. 

Out of the box wonen begeleidt het proces van visievorming, het verkennen en vertalen van behoeftes in oplossingen en het maken van betekenisvolle keuzes. En al doende bouwen we aan gemeenschap: een groep mensen die elkaar kent, weet wat je aan de ander hebt en bewezen heeft er met elkaar uit te kunnen komen, ook als het lastig wordt. 

We verbinden de werelden van bewoners, overheid en bouwers aan elkaar doordat we oog en oor hebben voor mensen. We hebben verstand van ontwikkelen en bouwen, en we kennen de gemeentelijke processen. 

Het is zo gaaf om samen met anderen aan je eigen toekomst te werken. Het schuurt soms. Maar in dat proces worden we goed geholpen door out of the box wonen.

— Mariska van Diepen (aanstaande bewoner met een droom)